Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Česká Filharmónia
říj. 12

Česká Filharmónia

Námestie Eugena Suchoňa 1, Bratislava

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

Piatok 12.10. o 19.30 h Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Česká filharmónia
Semyon Byčkov, dirigent
Pražský filharmonický zbor
Lukáš Vasilek, zbormajster
Christiane Karg, soprán
Elisabeth Kulman, mezzosoprán
Gustav Mahler Symfónia č. 2 c mol Vzkriesenie
Chcel svojimi symfóniami objímať všetky svety, všetky vesmíry... Vízie Gustava Mahlera môžu pôsobiť megalomansky, ba až chorobne. On sám celý život trpel nevyjasnenými otázkami vo vzťahu k svojej osobnosti, a preto si vysníval symfonický projekt, v ktorom sa jeho neistota a labilita rozptýlili v masívnych gestách. Už v Symfónii č. 1 naprojektoval postavu Titana, ženúceho sa za odopieraným šťastím. V Symfónii č. 2 tohto Titana uvádza do predpeklia, aby ho však napokon vzkriesil. Mahler prežil svoj profesionálny život najmä ako operný dirigent; Symfónia č. 2 je strhujúcim útvarom na rozhraní reality a divadla. Je súčasne výrazne autobiografickou kompozíciou.
„V hudobnom svete, ktorý je čím ďalej tým viac globalizovaný a uniformný, patrí orchester, ktorý si zachováva autentický výraz a zvuk, k svetovým umeleckým pokladom,“ uviedol Semyon Byčkov, keď ho Česká filharmónia požiadala, aby sa stal nástupcom milovaného Jiřího Bělohlávka. Semyon Byčkov sa vracia na BHS po dvoch rokoch, keď v roku 2016 účinkoval na festivale s Kráľovským orchestrom Concertgebouw so sídlom v Amsterdame.
Koncertom Českej filharmónie si pripomíname 100 výročie vzniku ČSR. (Slovenská filharmónia účinkovala na záverečnom koncerte festivalu Pražská jar 3. 6. 2018).