Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Komorný koncert z tvorby Vladimira Godara
říj. 14

Komorný koncert z tvorby Vladimira Godara

Námestie Eugena Suchoňa 100/1, Bratislava

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

Nedeľa 14.10. o 16.00 h Malá sála Slovenskej filharmónie
Komorny koncert Z tvorby Vladimira Godara

Mucha Quartet
 Magdaléna Bajuszová, klavír
Ricercar pre klavírne kvarteto
Talizman pre klavírne trio
Déploration sur la mort de Witold Lutosławski pre klavírne kvinteto
Klavírne kvinteto premiéra
Vladimír Godár je jedným z priekopníkov a hlavných predstaviteľov slovenskej hudobnej
postmoderny. V Ricercare, Talizmane aj Déploration... vedie dialóg s hudobnou minulosťou,
a to najmä vo forme alúzií a hudobných citátov, odkazujúcich na hudbu od renesancie až
po súčasnosť. Polyštýlovosť, ktorá vyplýva z takejto kompozičnej techniky, ide ruka v ruke
s viacvrstevnosťou vo významovej rovine hudobného diela. V záhlaví partitúry medzičasom
už kultového diela Talizman je motto: „Každý človek nosí v sebe svet zložený zo všetkého, čo
kedy videl a miloval, a do neho sa neustále vracia, i vtedy, keď sa pohybuje svetom, ktorý mu
je cudzí a v ktorom i zdanlivo žije.“ (François-René de Chateaubriand)