Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Lotyšský Národný Orchester
říj. 13

Lotyšský Národný Orchester

Námestie Eugena Suchoňa 1, Bratislava

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

Sobota 13.10. o 19.30 h Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Lotyšský národný orchester
Andris Poga, dirigent
Alexander Kniazev, violončelo
 
Pēteris Vasks Cantabile pre sláčikový orchester
Dmitrij Šostakovič Koncert pre violončelo a orchester č. 1 Es dur op. 107
Felix Mendelssohn Bartholdy Symfónia č. 4 A dur op. 90 Talianska
Lotyšský skladateľ Pēteris Vasks je výraznou osobnosťou na súčasnej svetovej skladateľskej
scéne. Hudba je pre neho synonymom slov krása a svätosť a prostriedkom, ktorý môže vniesť svetlo do sféry ľudskej duše. Dmitrij Šostakovič takmer štyridsať rokov tvrdo vzdoroval sovietskemu režimu – v tomto období vznikol aj jeho Prvý violončelový koncert. Felix Mendelssohn Bartholdy žil síce veľmi krátky, ale z hľadiska aktivít intenzívny život. Veľmi
rád a často cestoval a každá z ciest ho inšpirovala k skomponovaniu majstrovského diela. Alexandra Kniazeva, považovaného za dôstojného nasledovníka Mstislava Rostropoviča, naše publikum dobre pozná. Na hosťovanie na BHS si ho tentoraz prizval Lotyšský národný orchester pod taktovkou svojho šéfdirigenta Andrisa Pogu.