Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Musica Aeterna
zář. 30

Musica Aeterna

Námestie Eugena Suchoňa 1, Bratislava

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

Musica aeterna
Czech Ensemble Baroque Quintet
Sophie Daneman, soprán
Bork-Frithjof Smith, kornet
Andre Campra, Michel Lambert, Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier
Egon Krák Umlčané múzy premiéra
 (koncertná lyrická tragédia podľa Horácia a Ovídia)
Koncert z hudby francúzskeho baroka i slovenskej moderny je spomienkou na koniec Veľkej vojny v európskom historickom kontexte, evokujúcou symbolický obraz umlčaných múz...
Múzy nás budú sprevádzať od veľkolepej nádhery hudby, ktorá sa zrodila v „Storočí Ľudovít XIV“ (Voltaire) k vokálnemu cyklu Umlčané múzy (2018), ktorého protagonistkou bude magická britská sopranistka Sophie Daneman.