Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Noční optika
říj. 5

Noční optika

Pražská 18, Plzeň

Vstupenky

Informace o akci

Druhý koncert v rámci hudebního festivalu Plzeňský podzim 2020.
Noční optika je instrumentální kvintet složený z muzikantů, jejichž výchozím polem je zčásti jazz, zčásti hudba klasická. Výsledkem je „jakási periferie, předměstí jazzového mainstreamu, kam probleskují ozvuky pulsující horečky metropole i vanutí sešeřelých hladin lesních tůní“. 

Interpreti