Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Pro Musica Nostra
čen. 23

Pro Musica Nostra

Topoľová 1, Žilina

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

Účinkujú:
Rea Slawiski soprán
Martin Krajčo gitara
Program: 
Fernando Sor: Cesa de atormentarme - Prepárame la tumba-Si dices que mis ojos
Andante-Largo, op. 5 č. 5
Francisco Tárrega: Endecha 
Oremus (Preludios)
Federico García Lorca: Los Pelegrinitos - El cafe de chinitas - La Tarara 
Federico Mompou: Preludio (zo Suita compostelana) 
Felice Blangini: La Veillée de Venus (c.1822)
Tri francúzske piesne: Ľudová pieseň, úpr. G.-P.-A. Gatayes 
 Que ne suis-je la fougére 
Edouard Bruguiére / Francois Molino: Ne parlons jamais d´amour (Romance)
Joaquin Turina: Homenaje a Tárrega (Garrotin y Soleares)
Federico Moreno –Torroba: Rosaura (Madrigal)
 Caminando por el Monte (Romance)
 A donde va La Niña?(Habanera)
O koncerte:
Gitara a vokál – odveká kombinácia interpretačných médií. Gitara, respektíve jej archaickí predchodcovia v oblasti lutnových nástrojov je mimoriadne flexibilným harmonickým nástrojom, ktorý dokáže zastupovať viachlasnú hudbu aj v podmienkach, v ktorých nie je možné použiť neprenosný klávesový nástroj, a tak nahrádza väčší ansámbel. Ľúbostné romance, serenády, piesne či epické skladby bardov je možné realizovať práve prepojením hlasu a gitary. Postupom času si aj toto interpretačné zoskupenie vydobylo hrdé pozície na scéne vznešených žánrov veľkých majstrov. Veľmi obľúbené sú takisto transkripcie iných skladieb pre vokál a gitaru, či vtipné aranžmány.
Vstupenky: 6,- Eur 
 4,- Eur – študenti, dôchodcovia, ZŤP