Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Rozeznělé rukopisy
lis. 25

Rozeznělé rukopisy

Karmelitská 2, Praha

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

V kartonových krabicích uložených v muzejních institucích leží na notovém papíře pozapomenutá hudba, již jsme se rozhodli rozeznít. Na koncertě zazní staronové skladby z období 18. a 19. Století. Uvedeme díla českých a německých skladatelů pro komorní obsazení, a uslyšíte tak smyčcová tria Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813), sólovou skladbu pro housle a klavír Heinricha Panofky (1807-1887) a vokální díla Aloise Strébla (1837-1906) či Antonína Vojtěcha Horáka (1875-1910). Mimoto uslyšíte také texty významných českých básníků. A. V. Horák, žák Zdeňka Fibicha a úspěšný skladatel, hudebník a dirigent 19. Století, se totiž ve své tvorbě soustředil především na zhudebnění vrcholných děl soudobé české literatury, a na koncertě tak zazní také texty Jaroslava Vrchlického, Karla Jaromíra Erbena, nebo Josefa Václava Sládka.
V rámci digitalizace rukopisů díky finanční podpoře Středočeského kraje jsme připravili část fondu hudebnin muzea v Kolíně a v Českém Brodě pro provozovací praxi a výběr z těchto děl si budete moci vyslechnout. Mnohdy jde o hudbu skladatelů nejen regionálního významu, ale stejně jako v případě Jana Křtitele Vaňhala dokonce celosvětového. Díky koncertu ožijí tato zapomenutá díla a posluchači z řad laické i odborné veřejnosti budou moci slyšet hudbu, která dosud ležela v archivech nepovšimnuta.