Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Štátna Filharmónia  Košice
říj. 7

Štátna Filharmónia Košice

Námestie Eugena Suchoňa 1, Bratislava

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

Nedeľa 7.10. o 19.30 h Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
Slovenský filharmonický zbor
Jozef Chabroň, zbormajster
Sophia Jaffe, husle
Eva Hornyaková, soprán
Terézia Kružliakova, mezzosoprán
Ľudovít Ludha, tenor
Gustáv Beláček, bas
Jozef Grešák Komorná symfónia
Jean Sibelius Koncert pre husle a orchester d mol op. 47
Antonín Dvořák Omša D dur op. 87
Štátna filharmónia Košice pri príležitosti 50. výročia svojho založenia otvára koncert dielom východoslovenského rodáka Jozefa Grešáka, ktorý čerpal zo silných etnických základov rodného kraja a modely ľudovej hudby dokázal spontánne prepojiť s novodobými technikami. Komorná symfónia, inšpirovaná ľudovou svadbou, je dielom len šestnásťročného skladateľa. Fín Jean Sibelius nikdy necitoval žiaden z fínskych a karelských nápevov, a predsa je jeho hudba výsostne fínska. Azda len v slávnom Husľovom koncerte sa viac poddal európskej tradícii. Antonín Dvořák na seba v oblasti sakrálnej hudby upozornil predovšetkým Stabat Mater a Requiem. Samotný autor si však cenil aj pôvabnú Omšu D dur, ktorú – napriek objednávke – komponoval predovšetkým pre svoje potešenie ako vyznanie radosti zo života, prírody, viery. Sólistkou v Sibeliovom koncerte je Sophia Jaffe, ktorej „vznešenú, bravúrnu interpretáciu umocňujúcu umelecký zážitok“ ocenili okrem iného na súťaži Kráľovnej Alžbety v Bruseli (2005). Jubilujúca Štátna filharmónia Košice na festivale účinkuje po prvý raz so svojím šéfdirigentom Zbyňkom Müllerom.