Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Vánoce s Choreou
pro. 17

Vánoce s Choreou

Mariánské náměstí 1, Praha

Vstupenky

Informace o akci

Vánoce s Choreou
V českém vánočním repertoáru, jak jej prezentuje Chorea Bohemica, koluje nepřetržitá sounáležitost umělé a lidové hudby, vane z něj kouzlo barokních kancionálů, kantorských pastorel i pastýřského vytrubování. Všechno jako by se slévalo do jediného tvaru pravého, nefalšovaného světa poezie. Chorea Bohemica tak tlumočí soudobými výrazovými prostředky nepomíjivý půvab Vánoc současnému divákovi.

Představení je vhodné pro děti i dospělé
Vezměte si s sebou zvonečky!