Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Varhanní koncerty
zář. 11

Varhanní koncerty

Křížovnické náměstí 3, Praha

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

27. koncertní sezóna 2019
 Ave Maria a další slavné árie
 Mozart, Bach, Dvořák, Händel, Schubert, Seger, Gounod, Franck, Vivaldi
 
 Koncert trvá 1 hodinu bez přestávky a začíná vždy v 19 hodin. Vstup je umožněn 20
 minut před začátkem koncertu.
 Program:
 Varhany spolu se dvěma předními českými sólisty.
 Programy sestávají z děl věhlasných mistrů období baroka až klasicismu a českých
 skladatelů.
 
 Představte si navrátit se v čase a moci slyšet hudbu tak, jako v Mozartových časech.
 Zažijte večer v úchvatném restaurovaném interiéru barokního kostela svatého
 Františka z Assisi v samém srdci Starého Města za poslechu druhých nejstarších
 varhan v Praze z roku 1702. Vedle skladeb světoznámých mistrů období baroka a
 klasicismu zaznívá pravidelně i hudba českých autorů. Posluchačsky přístupná,
 avšak umělecky hodnotná dramaturgie střídá již tak bohatý zvuk varhan a
 kombinace jejich spojení se sólovými nástroji či zpěvu předních českých umělců.
 Již tradičním překvapením pro Vás jsou i uvítací fanfáry v podání dvou trubačů ve
 stylizovaných kostýmech, hrané na „heroldské trompety“ po dobu 30 minut před
 začátkem každého koncertu na vstupním schodišti před kostelem sv. Františka.
 
 Ave Maria, Alleluja a česká hudba 
 Ave Maria, Alleluja and Czech music 
 J. S. Bach, G. F. Händel, F. Schubert, F. X. Brixi, L. Janáček, A. Dvořák, J. F. N. Seger, C. Saint-Saëns, G. Caccini, W. A. Mozart 
 Září | September: 11., 18., 21. 
 Říjen | October: 4., 6., 25., 27., 
 Listopad | November: 6., 8. 
 Barbora de Nunes-Cambraia – mezzosoprán | mezzosoprano 
 Žofie Vokálková – flute | flétna 
 Drahomíra Matznerová – varhany | organ 
 Ave Maria; Bach – Air; Mozart – Ave verum 
 J. S. Bach, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, T. Albinoni, A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. Massenet, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Vaňhal, C. Franck 
 Září | September: 24., 26. 
 Říjen | October: 8., 10., 15. 
 Listopad | November: 1. 
 Veronika Fučíková-Mráčková – mezzosoprán | mezzosoprano 
 Tomáš Kokš – housle | violin 
 Michaela Káčerková – varhany | organ 
 Slavné Ave Maria pro soprán a housle 
 Famous Ave Maria for soprano and violin 
 J. S. Bach, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, T. Albinoni, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. Massenet, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Vaňhal, C. Franck 
 Září | September: 6., 8. 
 Říjen | October: 17., 22., 24. 
 Listopad | November: 3. 
 Terezie Švarcová – soprán | soprano 
 Tomáš Kokš – housle | violin 
 Michaela Káčerková – varhany | organ