Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Varhanní koncerty
lis. 8

Varhanní koncerty

Křížovnické náměstí 3, Praha

Vstupenky

Prodej vstupenek byl ukončen

Informace o akci

27. koncertní sezóna 2019
Ave Maria a další slavné árie
Mozart, Bach, Dvořák, Händel, Schubert, Seger, Gounod, Franck, Vivaldi

Koncert trvá 1 hodinu bez přestávky a začíná vždy v 19 hodin. Vstup je umožněn 20
minut před začátkem koncertu.
Program:
Varhany spolu se dvěma předními českými sólisty.
Programy sestávají z děl věhlasných mistrů období baroka až klasicismu a českých
skladatelů.

Představte si navrátit se v čase a moci slyšet hudbu tak, jako v Mozartových časech.
Zažijte večer v úchvatném restaurovaném interiéru barokního kostela svatého
Františka z Assisi v samém srdci Starého Města za poslechu druhých nejstarších
varhan v Praze z roku 1702. Vedle skladeb světoznámých mistrů období baroka a
klasicismu zaznívá pravidelně i hudba českých autorů. Posluchačsky přístupná,
avšak umělecky hodnotná dramaturgie střídá již tak bohatý zvuk varhan a
kombinace jejich spojení se sólovými nástroji či zpěvu předních českých umělců.
Již tradičním překvapením pro Vás jsou i uvítací fanfáry v podání dvou trubačů ve
stylizovaných kostýmech, hrané na „heroldské trompety“ po dobu 30 minut před
začátkem každého koncertu na vstupním schodišti před kostelem sv. Františka.

Ave Maria, Alleluja a česká hudba
Ave Maria, Alleluja and Czech music
J. S. Bach, G. F. Händel, F. Schubert, F. X. Brixi, L. Janáček, A. Dvořák, J. F. N. Seger, C. Saint-Saëns, G. Caccini, W. A. Mozart
Září | September: 11., 18., 21.
Říjen | October: 4., 6., 25., 27.,
Listopad | November: 6., 8.
Barbora de Nunes-Cambraia – mezzosoprán | mezzosoprano
Žofie Vokálková – flute | flétna
Drahomíra Matznerová – varhany | organ
Ave Maria; Bach – Air; Mozart – Ave verum
J. S. Bach, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, T. Albinoni, A. Vivaldi, W. A. Mozart, J. Massenet, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Vaňhal, C. Franck
Září | September: 24., 26.
Říjen | October: 8., 10., 15.
Listopad | November: 1.
Veronika Fučíková-Mráčková – mezzosoprán | mezzosoprano
Tomáš Kokš – housle | violin
Michaela Káčerková – varhany | organ
Slavné Ave Maria pro soprán a housle
Famous Ave Maria for soprano and violin
J. S. Bach, F. M. Veracini, G. B. Pergolesi, T. Albinoni, G. F. Händel, W. A. Mozart, J. Massenet, A. Dvořák, F. Schubert, J. K. Vaňhal, C. Franck
Září | September: 6., 8.
Říjen | October: 17., 22., 24.
Listopad | November: 3.
Terezie Švarcová – soprán | soprano
Tomáš Kokš – housle | violin
Michaela Káčerková – varhany | organ