Koncerty v ČR ČR Praha Brno Plzeň Olomouc Ostrava

Zemlinského kvarteto & Nikita Mndoyants
zář. 25

Zemlinského kvarteto & Nikita Mndoyants

Mariánské náměstí 1, Praha

Vstupenky

Informace o akci

Třetí koncert Zemlinského kvarteta ze série Ozvěny folklóru proběhne 25. září. Jako host se na klavír představí Nikita Mndoyants.

Série 4plus 2024, kterou pořádá Zemlinského kvarteto společně s Městskou knihovnou Praha, bude tentokrát reflektovat téma nazvané Ozvěny folklóru. Vydává se tedy jinou cestou než mnohé další festivaly, které připomínají Rok české hudby 2024. Z lidové hudby čerpalo ve své tvorbě mnoho autorů klasické hudby. Folklór tvoří nedílnou a velmi podstatnou součást kulturního prostředí každého národa, je tedy (byť občas i nevědomou) inspirací každého hudebního skladatele. Jsou ale tací, kteří se k tomuto zdroji hlásí nebo jej dokonce přímo vyhledávají. Je možné vzpomenout na Leoše Janáčka nebo Bélu Bartóka, kteří lidové písně vyhledávali a sbírali a v mnohých svých dílech pak připomínají nebo dokonce i citují nejrůznější lidové nápěvky nejen svého vlastního národa.

Program:

  • Ervín Schulhoff: Pět kusů pro smyčcové kvarteto
  • Antonín Dvořák: Cypřiše pro smyčcové kvarteto (výběr)
  • Nikita Mndoyants: Tři ukrajinské písně pro smyčcové kvarteto
  • Béla Bartók: Klavírní kvintet

Interpreti